TCI

Meten van persoonlijkheidsaspecten, temperament en karakter.

 

Auteur

Nederlandse vertaling: I.J. Duijsens, J.G. Goekoop & Ph. Spinhoven

 

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Adolescenten en volwassenen van 15 tot 79 jaar met een voldoende leesvaardigheid

 

Wat meet de vragenlijst?

De TCI is gebaseerd op Cloninger’s Psychobiologische theorie van persoonlijkheid. De vier temperamentschalen meten de aspecten van de persoonlijkheid die waarschijnlijk erfelijk beïnvloed worden, automatisch zijn, onbewust de leerprocessen beïnvloeden en al vroeg in de kinderjaren geobserveerd kunnen worden. 

De TCI heeft 240 items, te beantwoorden met ‘juist’ of ‘onjuist’. De TCI bestaat uit 7 hoofdschalen en 24 subschalen. De hoofdschalen zijn verdeeld in vier temperament- en drie karakterschalen. Behalve de schaal Volhardend heeft elke hoofdschaal drie tot vijf subschalen met zes tot twaalf items. De schaal Prikkelzoekend bestaat bijvoorbeeld uit de subschalen Ontdekkingsdrang, Impulsief, Extravagant en Wanordelijk. De temperamentschalen zijn: Prikkelzoekend (40 items), Leedvermijdend (35 items), Sociaalgericht (24 items) en Volhardend (8 items). De karakterschalen zijn: Zelfsturend (44 items), Coöperatief (42 items) en Zelftranscendent (33 items).

 

Afnametijd

40 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

CBSA

Geeft een indruk van de competenties van jongeren op zes specifieke gebieden en het globaal gevoel van eigenwaarde.

Lees meer

CBSK

Geeft een indruk van hoe een kind zichzelf ervaart en hoe hij zijn vaardigheden en adequaatheid op bepaalde levensgebieden inschat.

Lees meer

NKPV

Brengt klinisch relevante persoonlijkheidskenmerken in kaart bij volwassen cliënten in de GGZ.

Lees meer

NPV-2-R

Deze vragenlijst meet enkele hoofddimensies van persoonlijkheid.

Lees meer

NPV-J-2

Deze vragenlijst meet enkele hoofddimensies van persoonlijkheid.

Lees meer

RSES

Deze vragenlijst geeft een inschatting van de algemene zelfwaardering.

Lees meer

SCID-5-PV

Een screener voor het gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen.

Lees meer

SIPP-SF

Deze vragenlijst brengt de kerncomponenten van (mal)adaptief persoonlijkheidsfunctioneren in kaart.

Lees meer
Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!