SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire

De SDQ meet psychische/psychosociale problematiek en vaardigheden.

 

Auteur

Robert Goodman

Nederlandse vertaling: A. Treffers., B.M. van Widenfelt in samenwerking met: R. Goodman.

 

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Kinderen, adolescenten en volwassenen

Er zijn verschillende versies beschikbaar voor ouders, leraren en zelfrapportage in leeftijdsgroepen 2-4 jaar, 4-17, 11-17 en 18+.

 

Wat meet de vragenlijst?

De SDQ is een korte screeningslijst die de psychische problematiek en vaardigheden meet bij kinderen, adolescenten en volwassenen vanaf 2 jaar. De vragenlijst bevat in totaal 25 items, die betrekking hebben op de volgende vijf schalen: 

 • hyperactiviteit/aandachtstekort
 • emotionele problemen
 • problemen met leeftijdsgenoten
 • gedragsproblemen
 • pro-sociaal gedrag

Naast de 25 items is er ook een impactschaal. Met die vragen wordt geprobeerd inzicht te krijgen in hoeverre eventueel aanwezige problematiek interfereert met het dagelijks functioneren en wat de ernst en duur is van deze problematiek.

De SDQ kent verschillende versies, namelijk een voor leerkrachten, een voor ouders en een versie voor de jeugdige zelf. Ook kan per versie voor een follow-up variant worden gekozen wanneer herhaalde afname gewenst is, bijvoorbeeld na een behandeling.

 • 2 tot 4 jaar ouders + follow-up versie
 • 2 tot 4 jaar leraren + follow-up versie
 • 4 tot 17 jaar ouders + follow-up versie
 • 4 tot 17 jaar leraren + follow-up versie
 • 11 tot 17 jaar zelfrapportage + follow-up versie
 • 18+ jaar zelfrapportage
 • 18+ jaar informant

 

Afnametijd

10 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

4DKL

Een vragenlijst voor zelfbeoordeling van: distress, depressie, angst en somatisatie.

Lees meer

BSI

Deze vragenlijst biedt een overzicht van symptomen van psychopathologie.

Lees meer

BYI-2-NL

Vijf zelfrapportage-vragenlijsten over depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld.

Lees meer

DASS-42

Meet negatieve emoties binnen symptoomgroepen angst, depressie en stress.

Lees meer

HADS

Identificeert de aanwezigheid en de ernst van relatief milde stemmingsstoornissen

Lees meer

KKL

De KKL beoogt een algemene indicator voor psychisch lijden te geven.

Lees meer

MHC-SF

Dit is een zelfrapportagevragenlijst die positieve geestelijke gezondheid meet.

Lees meer

NPST

Deze vragenlijst meet drie belangrijke persoonlijkheidsaspecten

Lees meer
Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!