SCL-90 – Symptom Checklist

De SCL-90 meet verschillende lichamelijke en psychische klachten.

 

Auteur

L.R. Derogatis, 1975.

Nederlandse bewerking en vertaling: W.A. Arrindell & J.H.M. Ettema, 

Copyright © 1986, 2004. Pearson Assessment & Information B.V., Amsterdam, art.nr: 17/1591.02

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Onderwerp

Multidimensionale klachtenlijst

 

Doel

Screening en effectmeting

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Jongeren (vanaf 12 jaar) en volwassenen

 

Afnametijd

15 min

 

Aantal vragen 

90

 

Kosten

€1,85

 

Samenvatting

De SCL-90 is een multidimensionale klachtenlijst die geestelijke en lichamelijke klachten in kaart brengt. De totaalscore meet psychoneuroticisme: algeheel niveau van psychisch disfunctioneren.

 

Schalen

Agorafobie, angst, depressie, somatische klachten, insufficiëntie van denken en handelen, wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit, hostiliteit en slaapproblemen.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!