SCL-90 – Symptom Checklist

De SCL-90 meet verschillende lichamelijke en psychische klachten.

 

Auteur

L.R. Derogatis, 1975.

Nederlandse bewerking en vertaling: W.A. Arrindell & J.H.M. Ettema, 

Copyright © 1986, 2004. Pearson Assessment & Information B.V., Amsterdam, art.nr: 17/1591.02

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Adolescenten (vanaf 12 jaar) en volwassenen

 

Wat meet de vragenlijst?

De SCL-90 is een veelgebruikte multidimensionele klachtenlijst, die door de cliënt zelf wordt ingevuld. De vragenlijst bestrijkt een belangrijk deel van de klachten die men bij ambulante psychiatrische patiënten kan aantreffen en is geschikt als screeningsinstrument en als meetmethode bij de evaluatie van behandelingsresultaten. In deze herziene versie zijn nieuwe normeringsgroepen opgenomen.

De SCL-90 is een zelfbeoordelingsschaal die lichamelijke en psychische klachten meet voor het screenen van psychopathologie. De vragenlijst bestaat uit negentig omschrijvingen van klachten waarbij de cliënt moet aangeven in welke mate hij/zij daar de afgelopen week last van heeft gehad. De SCL-90 kent acht schalen: 

  • Agorafobie
  • Angst
  • Depressie
  • Somatische klachten
  • Insufficiëntie van denken en handelen
  • Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit
  • Hostiliteit
  • Slaapproblemen

De totaalscore op de SCL-90 duidt het algehele niveau van psychisch/lichamelijk disfunctioneren aan (psychoneuroticisme).

Er wordt gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal, met de antwoordmogelijkheden: ‘helemaal niet’, ‘een beetje’, ‘nogal’, ’tamelijk veel’ en ‘heel erg’. De totaalscore ontstaat door de ruwe schaalscores plus de score ‘overig’ op te tellen.

 

Afnametijd

20 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

4DKL

Een vragenlijst voor zelfbeoordeling van: distress, depressie, angst en somatisatie.

Lees meer

BSI

Deze vragenlijst biedt een overzicht van symptomen van psychopathologie.

Lees meer

BYI-2-NL

Vijf zelfrapportage-vragenlijsten over depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld.

Lees meer

DASS-42

Meet negatieve emoties binnen symptoomgroepen angst, depressie en stress.

Lees meer

HADS

Identificeert de aanwezigheid en de ernst van relatief milde stemmingsstoornissen

Lees meer

KKL

De KKL beoogt een algemene indicator voor psychisch lijden te geven.

Lees meer

MHC-SF

Dit is een zelfrapportagevragenlijst die positieve geestelijke gezondheid meet.

Lees meer

NPST

Deze vragenlijst meet drie belangrijke persoonlijkheidsaspecten

Lees meer
Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!