HoNOS 65+ – Health of the Nation Outcome Scales

De HoNOS heeft als doel om het dagelijks functioneren te meten.

 

Auteur

Wing et al. (1998) Engelse Ministerie van Volksgezondheid

Vertaling uitgegeven door het Trimbos instituut: HoNOS-12 (2001) N. Mulder, J. Loos, A. Wierdsma & H. Poodt; HoNOS-CA (2003) T. Staring, E. Hofman & N. Mulder; HoNOS-65+ (2003) T. Staring, J. Stobbe & N. Mulder.

 

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Volwassenen van 65 jaar of ouder

 

Wat meet de vragenlijst?

De HoNOS is een observatielijst en wordt door de behandelaar ingevuld met als doel het evalueren van de behandeling of begeleiding. De uitkomst geeft weer hoe het dagelijks functioneren van een cliënt in de GGZ op een bepaald ogenblik is en kan daarom voor, tijdens of na een behandeling ingevuld worden om verandering in kaart te brengen. Het gaat om problemen die zich de afgelopen twee weken hebben voorgedaan. De HoNOS 65+ bestaat uit twaalf schalen:

 • gedragsstoornissen
 • opzettelijke zelfverwonding
 • problemen met alcohol- of drugsgebruik
 • cognitieve problemen
 • problemen die verband houden met lichamelijke ziekte/handicap
 • problemen die gepaard gaan met hallucinaties en/of wanen (of onjuiste opvattingen)
 • problemen met depressieve symptomen
 • andere geestelijke en gedragsproblemen
 • problemen met sociale of ondersteunende relaties
 • problemen met ADL-activiteiten
 • algemene problemen met woonomstandigheden
 • problemen met werk en vrijetijdsbesteding – kwaliteit van daginvulling

NB Training in afname van de HoNOS is vereist voor juist gebruik van het instrument.

 

Afnametijd

15 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!