CISS – Coping Inventory for Stressful Situations

Deze vragenlijst brengt copingstrategieën in kaart. 

 

Auteur

N.S. Endler & J.D.A. Parker;

Nederlandse versie: D.T.D. de Ridder & G.L. van Heck.

Copyright © 1999 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com, art.nr. 18/3710.02

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Volwassenen

 

Wat meet de vragenlijst?

De CISS meet hoe mensen in het algemeen met stresserende situaties omgaan en brengt een overzichtelijk aantal copingstrategieën in kaart. De vragenlijst bestaat uit 48 items die betrekking hebben op de volgende schalen: 

  • taakgerichte coping
  • emotiegerichte coping
  • vermijdingsgerichte coping 

De schaal vermijdingsgerichte coping bestaat uit twee subschalen: 

  • afleiding zoeken
  • gezelschap zoeken

 

De CISS gaat, in tegenstelling tot de UCL, uit van het onderscheid tussen probleemgerichte en emotiegerichte strategieën, wat de interpretatie in termen van de copingtheorie vergemakkelijkt.

 

Afnametijd

10 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!