CISS – Coping Inventory for Stressful Situations

Deze vragenlijst brengt copingstrategieën in kaart. 

 

Auteur

N.S. Endler & J.D.A. Parker;

Nederlandse versie: D.T.D. de Ridder & G.L. van Heck.

Copyright © 1999 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com, art.nr. 18/3710.02

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Onderwerp

Coping en stress

 

Doel

Screening

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Volwassenen

 

Afnametijd

10 min

 

Aantal vragen 

48

 

Kosten

€2,36

 

Samenvatting

De CISS brengt in kaart welke coping-stijlen mensen hanteren. 

 

Goed om te weten

De CISS gaat, in tegenstelling tot de UCL, uit van het onderscheid tussen probleemgerichte en emotiegerichte strategieën, wat volgens de auteur van de vragenlijst, de interpretatie in termen van de copingtheorie vergemakkelijkt.

 

Schalen

Taakgerichte coping, emotiegerichte coping, vermijdingsgerichte coping, afleiding zoeken en gezelschap zoeken. 

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!