BSI – Brief Symptom Inventory & BSI-18 (verkorte versie)

De BSI is een zelfrapportage-vragenlijst waarmee een overzicht verkregen kan worden van symptomen van psychopathologie.

 

Auteur

Leonard Derogatis, 1975. 

Nederlandse bewerking: De Beurs, E. (2008). 

Copyright © 1993 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com, art.nr. 17/3864.01

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Onderwerp

Multidimensionale klachtenlijst 

 

Doel

Signalering, screening en effectmeting

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Volwassenen

 

Afnametijd

10 min

 

Aantal vragen 

53

 

Kosten

€0,75

 

Samenvatting

De BSI kan worden gebruikt om een eerste indruk te krijgen van de aard en de ernst van de klachten van iemand die een behandeling zoekt voor psychische klachten (de totaalscore is een maat voor de ernst van de klachten). 

 

Schalen

Totaalscore, angst, somatische klachten, psychoticisme, paranoïde gedachten, cognitieve problemen, hostiliteit, fobische angst, depressieve stemming en aanvullende items.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!