BSI – Brief Symptom Inventory & BSI-18 (verkorte versie)

De BSI is een zelfrapportage-vragenlijst waarmee een overzicht verkregen kan worden van symptomen van psychopathologie.

 

Auteur

Leonard Derogatis, 1975. 

Nederlandse bewerking: De Beurs, E. (2008). 

Copyright © 1993 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com, art.nr. 17/3864.01

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

 

Wat meet de vragenlijst?

De BSI is de verkorte versie van de SCL-90-R bestaande uit 53 items. De BSI is een zelfrapportage-vragenlijst waarmee een overzicht verkregen kan worden van symptomen van psychopathologie.

 

De BSI inventariseert de aard en de ernst op negen dimensies van klachten: 

 • somatische klachten
 • cognitieve problemen
 • interpersoonlijke gevoeligheid
 • depressieve stemming
 • angst, hostiliteit
 • fobische angst
 • paranoïde gedachten
 • psychoticisme

 

Daarnaast zijn er drie schalen: 

 • een algemene maat voor psychopathologie (BSI-totaalscore)
 • het aantal aanwezige symptomen (AAS-score: een score van een of hoger) 
 • de ernst van de aanwezige symptomen (EAS-score: somscore op alle items delen door aantal aanwezig symptomen).

 

BSI-18

De BSI-18 is een screener (18 items) voor de meest voorkomende klachten: 

 • lichamelijke klachten
 • depressie en angst
 • totaalscore

 

Afnametijd

5 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!