AVL – ADHD-vragenlijst

De AVL is een instrument om vast te stellen of er sprake is van de gedragsaspecten van ADHD bij kinderen en zo ja, om te bepalen in welke mate aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit daarbij een rol spelen.

 

Auteur

E.M. Scholte, J.D. van der Ploeg

 

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Kinderen van 4 tot 18 jaar

 

Wat meet de vragenlijst?

Met de AVL achterhaalt men of, en in welke mate, er bij kinderen sprake is van gedragssymptomen van ADHD. De test geeft daarbij een indicatie van de dimensies van ADHD waarbinnen de problemen zich afspelen. Afname is geïndiceerd bij kinderen die druk, onrustig en zenuwachtig lijken, die impulsief en onnadenkend reageren, die zich slecht kunnen concentreren of die weerbarstig gedrag vertonen. Afname van de AVL helpt bij het op tijd opsporen van deze kinderen en maakt het mogelijk om via preventieve interventies te voorkomen dat zij het risico lopen zich ongunstig te ontwikkelen. De AVL bestaat uit één hoofdschaal en drie subschalen. De hoofdschaal ‘ADHD-totaal’ omvat alle achttien gedragsaspecten. Met behulp van deze schaal wordt een indruk verkregen van het totale syndroom. De drie subschalen omvatten achtereenvolgens de dimensies: 

  • aandachtstekort 
  • hyperactiviteit
  • impulsiviteit

 

Afnametijd

15 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!