Overspanning en Burn-out

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor cliënten met overspanningsklachten en/of een burn-out. Het programma sluit voornamelijk aan bij cliënten die zijn uitgevallen op werk, aangezien een aantal stappen zich hier op richten, maar dit is niet noodzakelijk.

Basis

Het programma is gebaseerd op de Multidisciplinaire Richtlijn Overspanning & Burn-out (Landelijke vereniging van Eerstelijnspsychologen, 2011), en maakt gebruik van verschillende evidence based interventies, zoals CGT, leefstijltrainingen, dagstructurering en mindfulness.

Korte inhoud

Het programma start met psycho-educatie over klachten passende bij overspanning of burn-out en de cliënt vult een 4DKL (4 dimensionele klachtenlijst) in. De volgende sessies volgen de richtlijn voor een burn-out, namelijk dat herstel plaatsvindt via drie fases: de crisisfase, het van belang is weer tot rust te komen en niet direct weer ‘aan het werk te gaan’ met het uitzoeken van oorzaken, de oplossingsfase, waarin gekeken wordt naar mogelijke oorzaken van het vastlopen en geoefend wordt met oplossingen daarvoor en de toepassingsfase, waarin met name wordt stilgestaan bij hoe het geleerde in praktijk te brengen zodat het ook duurzaam geïntegreerd wordt in de leefstijl. Ook wordt een terugvalpreventie gemaakt en vult de cliënt ter nameting nogmaals een 4DKL in.

AAN DE SLAG

Ben je benieuwd wat Gezondeboel voor jou kan betekenen? Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie of sluit een gratis proefabonnement af waarmee je een maand lang gebruik kunt maken van al onze diensten. Wij helpen je graag met het implementeren van Therapieland in jouw praktijk!